In Situ Lollands skulptur/installationsprojekt 2020

MÆT

- fortæring og nydelse i Reventlowparken.

In Situ Lolland, der er en gruppe af professionelle udøvende

kunstnere på Lolland, vil indbyde 12 kunstnere, til at lave 12 værker

i parken, som omgiver Reventlowmuseet i Pederstrup på Lolland.

MÆT ‒ er det modsatte af SULT ‒ og vi forstiller os, kunstnerne

boltre sig, og udforske området mellem disse to yderpunkter,

Kodeord kunne fx være; vellyst, madglæde, kvalme, begær,

askese, men også overflod, metanprutter og permakultur mv. Vi

vil med vores udstilling, give vores kommentarer, og lægge op til

refleksioner omkring den globale balance. Balancen i forhold til det,

at være mæt på den positive måde, i betydningen at have fået nok,

og så modsætningen - at ville have for meget. Det dilemma der er

imellem den positive menneskelige trang til virkelyst og udvikling, og

de begrænsede resurser på kloden - og vores fordeling af dem. Vi

anser det for nykabende, at vi fra den vinkel og så direkte, går i

dialog med Reventlowmuseets udstilling i 2020, der omhandler

madkulturen på herregårdene på C.D.F Reventlows tid

Vi vil skabe med - og modbilleder, og bringe temaet op til nutiden.

Samtidigt vil vi forankre det til historien om C.D.F. Reventlow, der

virkede som reformator og inspirator - særligt i forhold til

fordelingspolitikken - med ophævelse af stavnsbåndet og udannelse

af den almene befolkning