Nytænkning i brug af tegl

Kupler og kuppelrum

Projektet omfatter en rumlig sammenstilling af teglbuer, der tilsammen skaber en række kupler eller kuppelrum inden i hinanden.

- Dommerkomitéen finder, at grundprincippet om at sammenkæde teglmaterialet med murede buer er oplagt

- og udtrykker en af teglets vigtigste egenskaber. Holdet har udviklet et både teknisk og arkitektonisk spændende hvælvningsprojekt,

der såvel udefra som indefra byder på en spændende oplevelse. Udover modellen og tegningsmaterialet finder dommerkomitéen,

at de ledsagende teglkomponenter anviser helt nye måder at bruge tegl på. Det drejer sig bl.a. om forslagene til lysarmaturer, elementer

til indtag af dagslys - og ikke mindst en særlig brusesten, der gennem en usædvanlig overfladebehandling viser en helt

ny og højteknologisk anvendelse af teglstenen.

En enig dommerkomité pegede på Espen Brandt-Møller, Kunstakademiets Billedkunstskole, Anne Foged Nielsen,

Kunstakademiets Arkitektskole, og Anna Hvidberg-Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, som et klart vinderprojekt.

Vinderprojektet er belønnet med en førstepræmie på


75.000 kr.