Vi ser lysthuse og luftkasteller som symboler for håbet og forestillingsevnen - troen på, at man kan gøre verden til et anderledes sted. At visionen (luftkastellet) kan materialisere sig og blive til virkelighed. Vi ser forbindelser til Reventlows ideer og reformer der f.eks. gennem uddannelse og ophævelse af stavnsbåndet forandrede livet for en masse mennesker. Ideer der opstod i dialog med andre i hans omgangskreds, men også under indflydelse af tanker og strømninger fra andre steder i verden (oplysningstiden). Også forbindelsen til kolonierne lod man sig inspirere af. De fremmede kulturer der åbnede for nye mønstre og farver, fik indflydelse på levevis og byggestil i mødet med den eksisterende kultur. Vores projekt kan også forstås som et kulturmøde - den klassiske historiske park møder nutidige tanker og udtryk.